Termeni și condiții

Prezentul document prin conținutul său pune la dispoziția terților utilizatori Regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.ilustratia.ro

Site-ul www.ilustratia.ro aparține și este operat de Radu Chința, domiciliat în Petrila, jud. Hunedoara. Pe acest site veți găsi tot ceea ce ține de domeniul ilustrațiilor, veți găsi atât ilustrații create și postate de către administratorul și deținătorul site-ului, cât și ilustrații trimise/încărcate de către utilizatorii site-ului!

Utilizarea site-ului (incluzand accesul, navigarea, comentarea si orice activitate de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor si condițiilor enunțate în cuprinsul prezentului document cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta.

Administratorul site-ului isi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care il utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

Conținutul site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a termenilor și condițiilor.

Sunteți de asemenea de acord să nu afectați și interferați in vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a siteului sau a conținutului acestuia.

Administratorul site-ului www.ilustratia.ro, face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor de pe site, însă uneori acestea pot conține erori sau inadvertențe pe care voi încerca să le remediez cât mai repede, de aceea administratorul site-lui nu este răspunzător pentru eventuala inducere în eroare sau crearea unor confuzii.

Drept aplicabil

Prin folosirea site-ului www.ilustratia.ro, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și condițiile de utilizare și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizatori si administrator. In cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

Disponibilitatea serviciului

Administratorul site-ului isi rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau in totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Dacă aveti întrebări sau nelămuriri in legătura cu acești termeni de utilizare, nu ezitați sa mă contactați prin intermediul formularului dedicat de contact sau la adresa de email: ilustratia@yahoo.com

Notă de informare privind protecția datelor personale  

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, și în conformitate cu cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. administratorul site-ului va administra in condiții de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori. Va informam ca datele personale pe care utilizatorii le furnizeaza administratorului site-ului sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a servicilor. Utilizatorii înțeleg și acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii in condiții optime de către administratorul site-ului a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate, a serviciilor de comunicații electronice, solicitări de oferte,  precum și a altor servicii care vor putea fi oferite pe viitor.

Fiecare utilizator, la optiunea sa proprie, furnizează unele dintre datele sale personale pentru a beneficia de serviciul oferit de către administratorul site-ului. Refuzul furnizării anumitor date poate conduce la imposibilitatea accesării anumitor servicii prin intermediul site-ului.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi furnizate partenerilor contractuali ai site-ului www.ilustratia.ro, implicaţi în furnizarea unor servicii prin intermediul site-ului.

Conform cu Regulamentul (UE) 2016/679 și a Legii nr. 677/2001, fiecare utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Totodată, utilizatorul are dreptul să se opuna prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor. Utilizatorii înțeleg și acceptă că ștergerea datelor lor personale va fi urmată de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de către administratorul site-ului.

Pentru exercitarea acestor drepturi, fiecare utilizator poate face o cerere în scris în acest sens, pe care să o trimită apoi prin poștă la adresa administratorului site-ului: Radu Chința, Petrila, județul Hunedoara sau prin e-mail la adresa: adi.adochitei@gmail.com.

Vă rugăm să consultați și următoarele documente:
Politica de confidențialitate și Politica privind fișierele Cookie